مقاله کامل آشنایی با سدهای خاکی در 10 فصل

سدهای خاکی

سرفصل های مقاله آشنایی با سدهای خاکی :

  • فصل اول : سدهای خاکی و مسائل مربوط به آن
  • فصل دوم : نیازهای اساسی طرح – تراوش در سدهای خاکی
  • فصل سوم : اشکال مختلف خرابی در یک سد خاک ریزه ای – کنترل تراوش
  • فصل چهارم : آب بندهــــا
  • فصل پنجم : حفاظت دامنه های سدهای خاکریز
  • فصل ششم : ارتفاع آزاد شد – برآورد شیب طرفین سد خاکی – عرض تاج سد – برآورد حجم خاک مصرفی در سد خاکی
  • فصل هفتم : پایداری شیروانی
  • فصل هشتم : گسترش تنش در خاک
  • فصل نهم : فشارهای جانبی خاک
  • فصل دهم : تحکیم
این صفحه 5049 بار بازدید شده
نظرات کاربران (0)