VIP

آموزش نرم افزار ETABS – طراحی سازه فولادی و بتنی با ایتبس

ارسال توسط علی زنگنه در 8 اسفند 139714279 بازدید

آموزش نرم افزار ETABS و طراحی سازه فولادی و بتنی

آموزش مدل­سازی، تحلیل و طراحی سازه­ های فولادی به صورت پروژه محور به همراه بررسی مفهومی مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین ­نامه 2800.

در این بسته آموزشی چندین پروژه سازه فولادی با سیستم­ های سازه­ ای متفاوت قدم به قدم مدل­سازی و طراحی شده تا کلیه نکات و چالش ­های طراحی با ایتبس آموزش­ داده شود. مواردی مانند مدل­ سازی اولیه، تعاریف مقاطع مختلف، محاسبه ضریب زلزله، ترکیبات بارگذاری، بارگذاری ثقلی و جانبی، تحلیل سازه و کنترل نتایج تحلیل و در نهایت طراحی سازه­ های فولادی با سیستم ­های قاب ساده مفصلی و قاب خمشی به صورت پروژه محور با بیانی ساده و مفهومی آموزش داده می ­شود.

در طی روند پروژه فایل­ های اکسل کمکی جهت محاسبه ضریب زلزله، کنترل دریفت، انجام بارگذاری و … تهیه شده و به­ صورت رایگان در اختیار تهیه ­کنندگان پکیج قرار می­گیرد. از نقاط قوت این پکیج می­توان به پشتیبانی رایگان یکساله آن اشاره کرد تا همواره پاسخگوی سوالات و ابهامات شما باشیم.


سرفصل های پکیج طراحی سازه فولادی با ایتبس 2015

1) مبانی و روند طراحی، آشنایی با سیستم ­های سازه­ای مختلف و آشنایی با محیط ایتبس

 • نحوه تعریف طبقات، خطوط شبکه و تشریح منوهای ایتبس

2) مدل­­سازی اجزای سازه­ای و آشنایی با منوی Draw و Edit

 • نحوه مدل سازی تیر، ستون، مهاربند، سقف ها، دیوار برشی و بازشو.
 • نحوه انجام ویرایش برروی خطوط شبکه، طبقات و اجزای مدلسازی شده.

3) تعریف مشخصات مصالح و مقاطع خطی با منوی Define

 • تعریف فولاد، بتن و میلگردها و مشخص کردن پارامترهای مکانیکی و طراحی مصالح
 • نحوه ساختن و فراخوانی مقاطع IPE، BOX، ناودانی.
 • نحوه ساختن مقاطع مرکب با استفاده از Section designer.

4) تعریف مقاطع صفحه­ای و الگوی بارهای مختلف با منوی Define

 • تعریف لیست مقاطع فولادی در Auto select list.
 • تعریف سقف­، دیوار و دال.
 • تعریف الگوی بارها (مرده، زنده، زلزله، Wall)
 • تعریف جرم موثر لرزه­ای.
 • محاسبه ضریب زلزله به همراه فایل اکسل.

5) معرفی الگوی بارهای خطای حین ساخت (notional)،  تعریف ترکیبات بارگذاری، توضیح منوی Select

 • معرفی الگوی بارهای خطای حین ساخت مربوط به ناشاقولی ستون ها
 • تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی فولادی مطابق مبحث دهم.
 • توضیح منوی Select جهت انتخاب کردن اجزا دلخواه.

6) اختصاص دادن مشخصات به گره ها، اعضای خطی و اعضای صفحه­ ای با استفاده از منوی Assign

7) اختصاص دادن بارهای ثقلی با منوی Assign

 • نحوه محاسبه بارهای مرده و زنده با توجه به مبحث ششم.
 • اختصاص دادن بار به گره­ ها، مقاطع خطی و صفحه ای.
 • تعریف Uniform load set برای بار کف ها.
 • محاسبه بار زلزله قائم و بار آسانسور و نحوه اعمال در ایتبس.

8) تنظیمات تحلیل و انجام تحلیل استاتیکی معادل و گرفتن نتایج خروجی تحلیل با منوی Display

 • توضیح راجع به سازه های منظم و نامنظم
 • انجام تنظیمات تحلیل سازه
 • تحلیل سازه و بررسی نحوه خروجی گرفتن اطلاعات مختلف.
 • کنترل دوره تناوب تحلیل مودال و اصلاح ضرایب زلزله برای کنترل دریفت.

9) کنترل­ های اولیه پس از انجام تحلیل.

 • کنترل دریفت و نحوه محاسبه دریفت مجاز.
 • کنترل منظم بودن پیچشی سازه و اثر بزرگنمایی
 • کنترل مراکز جرم و سختی و اثر واژگونی

10) تنظیمات طراحی و انجام طراحی سازه ­های فولادی با منوی Design.

 • تنظیمات طراحی فولادی.
 • معرفی ترکیب بارهای 100-30 و زلزله تشدید یافته.
 • انجام طراحی اولیه فولادی.

11) بررسی نتایج طراحی فولادی و طراحی سقف کامپوزیت.

 • انجام تنظیمات طراحی سقف کامپوزیت.
 • طراحی سقف کامپوزیت.
 • کنترل نتایج و بهینه سازی و اجرایی کردن طراحی.

12) طراحی نهایی و مدل­سازی پروژه دوم با سیستم دوگانه و قاب خمشی به­ همراه دیوار برشی

 • کنترل زلزله تشدید یافته.
 • کنترل های نهایی سازه.
 • معرفی روشی برای تبدیل مقاطع section designer به مقاطعی که در نرم افزار به عنوان مقطع فشرده قابل قبول باشد.
 • تغییر پروژه به سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی + دیوار برشی در جهت Y و قاب خمشی فولادی در جهت X.
 • تنظیمات مربوط به دیوار برشی.

13) تکمیل مدل سازی پروژه دوم و طراحی دیوار برشی به روش Uniform

 • محاسبه ضریب زلزله جدید و تحلیل سازه.
 • ساخت ترکیب بارهای 100-30.
 • طراحی دیوار برشی به روش Uniform.
 • نحوه تعیین آرماتورهای عرضی و طولی.

14) طراحی نهایی سازه و کنترل اثر زلزله تشدید یافته و ضوابط سیستم های دوگانه.

 • طراحی نهایی سازه
 • نحوه بررسی اثر زلزله تشدید یافته برای سازه هایی که در دو جهت متفاوت می باشند.
 • کنترل های 25 درصد و 50 درصد برای سیستم های دوگانه.

سرفصل های پکیج طراحی سازه بتنی با ایتبس 2015

 • جلسه اول : معرفی انواع سیستم های سازه ای- معرفی نرم افزار ایتبس به همراه منوها- توضیح روند طراحی
 • جلسه دوم : توضیح منوی View- مدل سازی اولیه با استفاده از منوی Draw
 • جلسه سوم : مدل سازی با استفاده از منوی Draw- توضیح منوی Edit- آشنایی با روش اصلاح مدل سازی
 • جلسه چهارم : توضیح منوی Define – تعریف مصالح بتن، فولاد و آرماتور در نرم افزار ایتبس – تعریف مقاطع تیر و ستون بتنی در ایتبس
 • جلسه پنجم : توضیح منوی Define- تعریف مقاطع سقف و دال و دیوار- تعریف الگوهای بار (Load Patterns)- تعریف جرم موثر لرزه ای
 • جلسه ششم : توضیح منوی Define -محاسبه ضریب زلزله
 • جلسه هفتم : توضیح منوی Define – تعریف ترکیبات بارگذاری- توضیح منوی Select- توضیح منوی Assign- اختصاص مشخصات به گره ها و اعضای خطی- توضیح برخی از ضوابط مبحث 9 در خصوص ضوابط شکل پذیری
 • جلسه هشتم : توضیح منوی Assign- اختصاص مشخصات به اعضای خطی و صفحه ای- نحوه اعمال بارگذاری در ایتبس
 • جلسه نهم : نحوه تعیین و محاسبه بارهای مختلف طبق آیین نامه
 • جلسه دهم : بارگذاری پله، آسانسور و زلزله قائم – انجام تنظیمات P-delta و تحلیل مودال
 • جلسه یازدهم : نحوه انجام تنظیمات تحلیل و اجرای تحلیل سازه با استفاده از منوی Analyze- نحوه خروجی گرفتن از نتایج تحلیل سازه و بررسی نتایج تحلیل – کنترل دریفت مجاز سازه با استفاده از آیین نامه 2800
 • جلسه دوازدهم : کنترل اثر بزرگنمایی – کنترل مرکز جرم و مرکز سختی – توضیح و بررسی آیین نامه 2800
 • جلسه سیزدهم : تنظیمات اولیه طراحی سازه بتنی با استفاده از منوی Define – انجام طراحی اولیه – تفسیر و گرفتن خروجی از نتایج طراحی – توضیح نحوه آرماتور گذاری تیر ها با توجه به خروجی طراحی ایتبس
 • جلسه چهاردهم : توضیح نحوه بهینه کردن طراحی و تغییر مقاطع – طراحی ستون های بتنی
 • جلسه پانزدهم : انجام کنترل های طراحی تیر و ستون ها – نحوه تهیه نقشه های اجرایی تیر وستون با توجه به خروجی نرم افزار
 • جلسه شانزدهم : بیان نکات تکمیلی طراحی تیر و ستون بتنی
 • جلسه هفدهم : انجام مدل سازی و تنظیمات پروژه دوم – مدل سازی دیوار برشی بتنی – اختصاص مشخصات به دیوار برشی و مش بندی دیوار برشی
 • جلسه هجدهم : انجام تعاریف و بارگذاری پروژه دوم – مرور مطالب گذشته – انجام تحلیل و کنترل خروجی های تحلیل برای پروژه دوم – نحوه تغییر مشخصات و مقاطع سازه در کنترل دریفت
 • جلسه نوزدهم : روش طراحی دیوار برشی Uniform – نحوه آرماتور گذاری با توجه به خروجی طراحی نرم افزار
 • جلسه بیستم : ساخت مقطع دیوار برشی در فضای Section Designer – روش طراحی دیوار برشی General
 • جلسه بیست و یکم : طراحی نهایی پروژه دوم به همراه کنترل – توضیح و کنترل فایل 25% و 50% برای پروژه دوم

ویدئوی معرفی آموزش طراحی سازه فولادی با ایتبس

ویدئوی معرفی آموزش طراحی سازه بتنی با ایتبس

 

 • هزینه ارسال پستی 15 هزار تومان

 • هزینه ارسال پستی 15 هزار تومان

 • هزینه ارسال پستی 20 هزارتومان

افزودن به سبد خرید

 1. 7 مهر 1398 در 20:31 | #1
  مسعود میرزارسولی

  سلام.حجم پکیج آموزش ایتبس فولاد؟

  • 8 مهر 1398 در 08:59 | #2
   مدیریت سایت

   سلام. 4 گیگابایت

 2. 25 دی 1398 در 11:03 | #3
  VAHID

  سلام مثال هم حل شده یافقط برنامه توضیح داده شده واگر مثال هست مشخصات پروژه ها به اختصار لطفا” ارائه فرمایید

  • 25 دی 1398 در 11:22 | #4
   مدیریت سایت

   سلام . تمامی آموزش های ما از جمله همین پکیج آموزش ایتبس به صورت پروژه محور هستند و در هر دو پکیج فولادی و بتنی درهر کدام یک ساختمان چند طبقه با سیستم های مختلف سازه ای مدلسازی و طراحی شده و کلیه موارد را در قالب پروژه های واقعی و حرفه ای می آموزید.
   در پروژه فولادی 2 نوع سازه فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربند و در پروژه بتنی هم 2 نوع سازه با سیستم دیوار برشی و قاب خمشی آموزش داده شده است.

 3. 25 دی 1398 در 11:05 | #5
  VAHID

  سلام کلاس حضوری هم دارید؟درصورت مثبت بودن نام استاد لطفا”بفرمایید

  • 25 دی 1398 در 11:23 | #6
   مدیریت سایت

   ما مشهد هستیم و امکان برگذاری کلاس حضوری هم وجود دارد.
   مدرس : مهندس علی زنگنه – کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه فردوسی مشهد

 4. 17 فروردین 1399 در 14:08 | #7
  رضا خانی

  با سلام ، بسته های پستی شما شامل حلقه های دی وی دی می باشند؟

  • 18 فروردین 1399 در 09:52 | #8
   مدیریت سایت

   سلام . بله در صورت سفارش پستی به صورت DVD ارسال میشن خدمتتون

  • 23 فروردین 1399 در 04:27 | #9
   Mohamadreza

   آیا در پایان به بحث نقشه های اجرایی هم اشاره میشه یا اینکه صرفا بحث تحلیل و طراحی با ایتبس و سیف

   • 23 فروردین 1399 در 21:59 | #10
    مدیریت سایت

    سلام. نه فقط آموزش صفر تا صد مدلسازی سازه های فولادی و بتنی با ایتبس هستش و پکیج سیف مجزاست

 5. 18 بهمن 1399 در 17:24 | #11
  mohamad

  این پکیج ها برای ایتبز2017هم قابل استفاده هست یا فقط در ایتبز 2015 میتوان استفاده کرد؟؟؟؟؟؟

  • 19 بهمن 1399 در 20:46 | #12
   مدیریت سایت

   سلام . بله مطابق با 2017 هست


  

  ارتباط باما

  ایمیل پشتیبانی : support [at] omraniha.com
  تلفن پشتیبانی (تلگرام – واتساپ) : 09023773314

  (لطفا توجه داشته باشید که پشتیبانی تلفنی ، پیامکی و یا تلگرامی صرفا برای سوالات قبل از خرید و یا موارد مربوط سفارش انجام پروژه میباشد و سوالات نرم افزاری اعم از نصب و یا نحوه کارکرد فقط از قسمت نظرات همان مطلب پاسخ داده میشود)

  ID کانال تلگرام : OmranihaCom@
  ID صفحه اینستاگرام : Omraniha@

  خواهشمند است جهت حفظ کیفیت و تداوم خدمات پشتیبانی، به جای تماس تلفنی در ساعات شب، اوقات استراحت و روزهای تعطیل از فرم‌ تماس و ایمیل یا پیام رسان‌ها استفاده فرمایید!

  راهنمای خرید غیر اینترنتی

  کاربر گرامی ، تمامی محصولات و آموزش های موجود در سایت قابلیت خرید و پرداخت به صورت آنلاین را دارند و شما میتوانید باتوجه به شرایط خود فایل ها را بصورت دانلودی و یا تحویل پستی در اختیار داشته باشید. اما چنانچه به هر دلیلی امکان پرداخت مبلغ به صورت اینترنتی را ندارید میتوانید هزینه مربوط به محصول مورد نظر خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید

  6037-9972-9350-6961
  بانک ملی – فرامرز شاهرخی نیا

  سپس جزئیات سفارش مدنظر خود را به همراه اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی – تلفن همراه و ایمیل را در اختیار پشتیبانی سایت قرار داده تا سفارش شما در اسرع وقت ارسال گردد.