طراحی سازه فولادی و بتنی

محل پروژه(Required)
نوع پروژه(Required)
نوع سازه(Required)
بر اساس مترمربع وارد شود (عدد انگلیسی) . در صورت وجود مغایرت در متراژ اعلام شده با پروژه ، هزینه متراژ مازاد دریافت میگردد.
فایل ها را به اینجا بکشید
فرمت های مجاز : zip, rar, 7zip, حجم هر فایل : 50 MB, تعداد فایل مجاز : 5.
    به صورت فایل فشرده و یکجا شامل فایل AutoCAD معماری – فایل دفترچه گزارش ژئوتکنیک (آزمایش مکانیک خاک) و سایر فایل‌های مهم در صورت وجود