پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران ویژه نظام مهندسی

اطلاعات محـصول

 • ارائه توسط : مهندس وحید عسگری
 • فرمت فایل : نسخه چاپ شده
 • صفحه / اسلاید : متغیر
 • تعداد : 7 فلوچارت
 • نحوه دریافت : ارسال پستی
 • طراحی سازه های فولادی ویرایش 1401 جلد اول (230 صفحه)
 • طراحی سازه های فولادی ویرایش 1401 جلد دوم (150 صفحه)
 • طراحی سازه های بتنی ویرایش 1399 (234 صفحه)
 • بارگذاری ویرایش 1398 (86 صفحه)
 • ساختمان های با مصالح بنایی ویرایش 1398 (118 صفحه)
 • استاندارد 2800 ویرایش چهارم (90 صفحه)
 • پی و پی سازی ویرایش 1400 (97 صفحه)

۱۹۰,۰۰۰ تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت سفارش این محصول

پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران ویژه نظام مهندسی

احساس نیاز به تهیه فلوچارتی جامع که دربرگیرنده همه نکات ضروری آیین نامه بوده و برای استفاده در آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان باشد، در بین داوطلبان آزمون محاسبات، مشهود بود که همین امر باعث شد تا همت گماریم و با مطالعات گسترده در بین مباحث مقررات ملی ساختمان و کتب مرجع و همچنین سوالات متنوع آزمون های محاسبات برگزار شده، این مجموعه را گرد آوریم. دراین فلوچارت روند محاسبات به صورت مرحله ای، همراه با نکات ضروری، عنوان شده است تا داوطلبان محترم از سردرگمی در منابع متعدد موجود، رهایی یافته و در زمان بهینه به پاسخ صحیح دست یابند. علاوه بر آن، از یک طرف پراکندگی موضوعات در مباحث مقررات ملی و منابع موجود از موسسات مختلف و از طرفی دیگر اشتباه در پیداکردن سرفصل مربوطه، برای داوطلبان منجر به از دست دادن زمان یا رسیدن به پاسخ اشتباه می شد.

سعی ما دراین مجموعه بر جمع آوری  تمامی بخش های پراکنده مباحث و منابع در سرفصل های مربوطه بوده است. برای مثال موضوع دیوار یا خمش، برش با شکل پذیری های معمولی، متوسط و زیاد، در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان در چند قسمت آورده شده که خود باعث به اشتباه افتادن داوطلبان عزیز می شد.

دقت در چینش مطالب و استفاده از اشکال برای تفهیم بهتر و روان بودن موضوعات از دغدغه های اصلی ما برای به موفقیت رسیدن استفاده کنندگان از این مجموعه بوده است. موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود.

استفاده از جداول کاربردی برای بدست آوردن سریع و دقیق بعضی از پارامترها از دیگر مزایای این فلوچارت ها به حساب آمده که باعث ذخیره ی زمان و جلوگیری از به اشتباه افتادن داوطلبان  در جلسه ی آزمون می شود.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارت ها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده، تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.

فلوچارت ها :

 • طراحی سازه های فولادی ویرایش 1401 جلد اول (230 صفحه)
 • طراحی سازه های فولادی ویرایش 1401 جلد دوم (150 صفحه)
 • طراحی سازه های بتنی ویرایش 1399 (234 صفحه)
 • بارگذاری ویرایش 1398 (86 صفحه)
 • ساختمان های با مصالح بنایی ویرایش 1398 (118 صفحه)
 • استاندارد 2800 ویرایش چهارم (90 صفحه)
 • پی و پی سازی ویرایش 1400 (97 صفحه)

سرفصل‌های فلوچارت‌ها

 • سرفصل‌های فلوچارت طراحی سازه‌های فولادی (جلد اول)

  فصل 01 : الزامات عمومی

  • حالت حدی روش ضرایب بار و مقاومت
  • حالت حدی روش مقاومت مجاز
  • الزامات پذیرش مصالح
  • ویژگی‌های مکانیکی و فولادهای سازه‌ای
  • مشخصات مکانیکی پیچ‌ها
  • مشخصات مکانیکی میله‌های دندانه‌شده و میل‌مهارها
  • مصالح مصرفی جوشکاری
  • آثار مرتبه دوم در تحلیل سازه
  • روش تحلیل مستقیم
  • آثار نواقص هندسی اولیه
  • روش طول موثر
  • روش‌های تحلیل مرتبه دوم
  • تحلیل مرتبه دوم الاستیک از طریق تحلیل مرتبه اول تشدید یافته
  • جدول مشخصات هندسی پروفیل IPE
  • جدول مشخصات هندسی پروفیل  IPB
  • جدول مشخصات هندسی پروفیل UNP
  • جدول مشخصات هندسی نبشی دوساق مساوی 
  • جدول مشخصات هندسی نبشی دوساق نامساوی 
  • جدول نحوه محاسبه مشخصات هندسی مقاطع
  • جدول محاسبه عکس‌العمل تکیه‌گاهی و خیز تیرها

  فصل 02 : طراحی اعضا برای نیروی کششی

  • انواع سطح مقطع
  • ضریب تاخیر برشی
  • تنش کششی
  • طراحی کششی در طول عضو
  • کنترل لاغری اعضای کششی
  • طراحی کششی در محل اتصال
  • کنترل مقاومت اتکایی سوراخ‌ها
  • کنترل مقاومت گسیختگی
  • کنترل مقاومت برش قالبی
  • الزامات اعضای کششی مرکب
  • اعضای کششی با اتصال لولایی (با خار مغزی)
  • اعضای کششی با اتصال لولایی (با تسمه سرپهن)

  فصل 03 : طراحی اعضا برای نیروی فشاری

  • طبقه بندی مقاطع فولادی تحت فشار از منظر کمانش موضعی
  • پهنای آزاد در اجزای فشاری
  • جدول نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری
  • نسبت لاغری اعضای فشاری
  • ضریب طول موثر ستون
  • حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری غیرلاغر
  • طراحی فشاری اعضای تک پروفیل غیرلاغر
  • انواع مقاطع مرکب فشاری
  • طراحی اعضای فشاری مرکب با اتصال سراسری
  • طراحی اعضای فشاری مرکب با لقمه
  • طراحی اعضای فشاری مرکب با بست موازی و مورب
  • طراحی بست موازی
  • طراحی بست مورب
  • الزامات ابعادی مقاطع مرکب
  • حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای فشاری لاغر
  • طراحی اعضای فشاری لاغر

  فصل 04 : طراحی اعضا برای نیروی خمشی

  • توزیع تنش در مقاطع تحت خمش
  • ضریب اصلاح کمانش پیچشی جانبی (Cb)
  • شعاع ژیراسیون موثر
  • طبقه بندی مقاطع فولادی تحت خمش از منظر کمانش موضعی
  • پهنای آزاد در اجزای خمشی
  • جدول نسبت پهنا به ضخامت در اجزای خمشی
  • حالت‌های حدی حاکم بر طراحی اعضای خمشی
  • اصول طراحی خمشی
  • طراحی خمشی مقاطع  شکل (خمش حول محور قوی)
  • طراحی خمشی مقاطع  شکل (خمش حول محور ضعیف)
  • طراحی خمشی مقاطع ناودانی
  • طراحی خمشی مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای
  • طراحی خمشی مقاطع دایره‌ای توخالی
  • طراحی خمشی مقاطع سپری
  • طراحی خمشی مقاطع نبشی جفت
  • طراحی خمشی مقاطع نبشی تک
  • طراحی خمشی مقاطع دایره‌ای و چهارگوش
  • طراحی خمشی اعضای با مقطع نامتقارن
  • طراحی خمشی اعضای دارای بال کششی سوراخ‌دار
  • محدودیت‌های ابعادی مقاطع I شکل 
  • الزامات اتصال بال به جان در اعضای ساخته شده از ورق
  • الزامات طراحی ورق تقویتی
  • طراحی ورق تقویتی

  فصل 05 : طراحی اعضا برای نیروی برشی و پیچشی

  • تئوری برش
  • طراحی برشی مقاطع I شکل و ناودانی
  • الزامات سخت کننده‌های عرضی
  • طراحی برشی مقاطع سپری و نبشی تک
  • طراحی برشی مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای
  • طراحی برشی مقاطع دایره‌ای توخالی
  • طراحی برشی در امتداد عمود بر محور ضعیف
  • الزامات بازشو در جان تیر
  • طراحی پیچشی مقاطع دایره‌ای شکل توخالی
  • طراحی پیچشی مقاطع قوطی شکل (HSS) و جعبه‌ای

  فصل 06 : طراحی اعضا تحت ترکیب نیروها

  • اعضای تحت لنگر خمشی و نیروی محوری (تیر ستون)
  • اعضای تحت لنگر پیچشی+لنگر خمشی+نیروی برشی +نیروی محوری
  • اولویت بندی (معیارهای) طراحی اعضا

  فصل 07 : طراحی اعضای مختلط

  • محدودیت‌های مصالح
  • طبقه بندی مقاطع مختلط از منظر مکانش موضعی
  • تعیین سختی اعضای مختلط
  • اعضای محوری با مقطع مختلط
  • طراحی اعضای محوری محاط در بتن (مقاومت فشاری)
  • طراحی اعضای محوری محاط در بتن (مقاومت کششی)
  • طراحی اعضای محوری پرشده با بتن
  • اعضای خمشی با مقطع مختلط
  • محدودیت‌های ابعادی اعضای خمشی با مقطع مختلط
  • مقاومت در برابر بارهای حین اجرا
  • بررسی عملکرد مختلط تیر
  • ظرفیت برشی برشگیرها
  • تعیین عملکرد مختلط مقطع
  • مقاومت خمشی مقطع فولادی+دال بتنی متکی بر آن
  • مقاومت خمشی مقطع فولادی+عرشه فولادی
  • مقاومت خمشی اعضا محاط در بتن
  • مقاومت خمشی اعضای پر شده با بتن
  • تغییرشکل قائم و تغییرمکان جانبی اعضای خمشی مختلط
  • طراحی برشی مقطع فولادی+دال بتنی متکی برآن
  • طراحی برشی اعضای محاط در بتن
  • طراحی برشی اعضای پر شده با بتن
  • ترکیب نیروها در اعضای مختلط
  • انتقال بار در اعضای مختلط
  • مقاومت برشی طولی اعضای مختلط
  • جزئیات بندی انتقال نیرو در اعضای مختلط
  • الزامات عمومی برشگیرها در تیر فولادی+ دال بتنی
  • طراحی برشگیرها در تیر فولادی+دال بتنی
  • جزئیات بندی برشگیرها در تیر فولادی+دال بتنی
  • الزامات عمومی برشگیرها در اعضای محاط در بتن وپرشده با بتن
  • طراحی برشگیرها در اعضای محاط در بتن و پرشده با بتن
  • جزئیات بندی برشگیرها در اعضای محاط در بتن و پرشده با بتن
  • کنترل فشار هیدرو استاتیک در مقاطع مستطیلی پرشده با بتن

  فصل 08 : طراحی اتصالات

  • برون محوری اعضا در محل اتصال
  • انواع اتصالات
  • سوراخ دسترسی برای جوشکاری و برشکاری بال‌های تیر
  • ترکیب پیچ و جوش
  • مشخصات هندسی جوش شیاری
  • مشخصات هندسی جوش گوشه
  • مشخصات هندسی جوش انگشتانه و کام
  • مشخصات هندسی نوار جوش
  • طراحی جوش‌ها
  • جوش‌های تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی
  • جوش‌های تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی
  • جوش تحت برش خالص
  • نکات طراحی جوش
  • انواع پیچ‌ها و الزامات آن‌ها
  • نیروی پیش تنیدگی پیچ‌ها
  • کاربرد انواع اتصالات پیچی
  • نحوه انتقال نیرو در اتصالات پیچی
  • انواع سوراخ‌ها و مشخصات آن‌ها
  • طراحی اتصالات اتکایی و پیش تنیده
  • کنترل مقاومت اتکایی در اتصالات اتکایی و پیش تنیده
  • کنترل مقاومت پارگی در اتصالات اتکایی و پیش تنیده
  • طراحی اتصالات لغزش بحرانی
  • مقاومت موجود اجزای اتصال دهنده
  • مقاومت کششی اجزای اتصال دهنده
  • مقاومت برشی اجزای اتصال دهنده
  • مقاومت برش قالبی اجزای اتصال دهنده
  • مقاومت فشاری اجزای اتصال دهنده
  • الزامات ورق‌های پر کننده
  • الزامات وصله‌ها
  • مقاومت اتکایی موجود سطوح متکی به هم
  • سطوح فشاری در تماس با یکدیگر
  • طراحی کف ستون
  • توزیع تنش زیر کف ستون
  • تعیین ابعاد کف ستون
  • میل مهارهای کف ستون
  • الزامات ویژه بال‌ها و جان مقاطع
  • خمش موضعی بال‌ها در مقابل نیروی متمرکز کششی
  • خمش موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی یا فشاری
  • چروکیدگی موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری
  • کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری
  • کمانش فشاری جان در مقابل جفت نیروی متمرکز فشاری
  • برش در چشمه اتصال
  • سخت کننده‌ها
  • ورق‌های تقویتی جان (ورق مضاعف)
  • سخت کننده‌های قطری در چشمه اتصال

  فصل 09 : الزامات حالت‌های حدی بهره‌برداری

  • ملاحظات پیش خیز
  • تغییر شکل‌های قائم
  • تغییر مکان‌های جانبی
  • ارتعاش (لرزش)
  • آثار تغییرات دما و خودکرنشی
  • منابع
 • سرفصل‌های فلوچارت طراحی سازه‌های فولادی (جلد دوم)

  فصل 01 : الزامات لرزه ­ای عمومی

  • الزامات لرزه‌ای مصالح
  • فولادهای سازه‌ای
  • آزمون ضربه
  • مصالح جوش
  • الزامات نیروی زلزله در ترکیبات بارگذاری
  • دیافراگم‌ها و جمع­ کننده‌ها
  • طبقه‌بندی مقاطع از منظر کمانش موضعی
  • مهار جانبی تیرها
  • مهار جانبی اضافی در نواحی مفصل پلاستیک
  • طراحی لرزه‌ای ستون‌ها
  • مقاومت خمشی محوری مورد نیاز ستون‌ها
  • مقاومت برشی محوری مورد نیاز ستون‌ها
  • الزامات لرزه‌ای ستون‌های با مقطع مختلط محاط در بتن
  • طراحی لرزه‌ای اتصالات
  • الزامات لرزه‌ای اعضای فولادی ساخته­شده
  • الزامات کلی اتصالات
  • اتصالات پیچی
  • سوراخ دسترسی جایگزین
  • وصل ستون‌ها
  • وصله تیرها
  • مقاومت مورد نیاز کف­ستون‌ها
  • اتصالات در سیستم باربر لرزه‌ای مختلط
  • ناحیه حفاظت­ شده اعضا

  فصل 02 : طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

  • میزان تغییرشکل فرا ارتجاعی در قاب‌های خمشی
  • محدودیت‌های تیرها و ستون‌ها
  • مهار جانبی تیرها
  • طراحی برشی تیرها
  • طراحی خمشی تیرها
  • طراحی محوری تیرها
  • ضابطه تیر ضعیف ستون قوی
  • اتصال تیر به ستون
  • برش چشمه اتصال
  • کنترل ضخامت ورق‌های چشمه اتصال
  • الزامات ورق‌های مضاعف در ستون‌ها
  • ورق‌های پیوستگی
  • وصله ستون‌ها
  • وصله تیرها
  • قاب‌های خمشی خرپایی ویژه
  • الزامات عمومی قاب‌های خرپایی
  • محدودیت‌های اعضای قاب‌های خرپایی
  • جوش‌های بحرانی لرزه‌ای در قاب‌های خرپایی
  • مهار جانبی در قاب‌های خرپایی
  • طراحی برشی بخش ویژه خرپا
  • طراحی کششی اعضای قطری در بخش ویژه خرپا
  • اتصالات در وصله قاب‌های خرپایی
  • سیستم کنسولی ویژه
  • محدودیت ستون‌ها در سیستم کنسولی
  • مقاومت ستون‌ها در سیستم کنسولی
  • مهار جانبی ستون‌ها در سیستم کنسولی
  • جوش بحرانی در سیستم کنسولی
  • کف ستون‌ها در سیستم کنسولی
  • وصله ستون‌ها در سیستم کنسولی

  فصل 03 : قاب‌های مهاربندی ­شده فولادی

  • الزامات عمومی مهاربندهای همگرا
  • مبانی طراحی مهاربندهای همگرا
  • الزامات سیستم و اعضای مهاربندهای همگرای معمولی
  • الزامات سیستم مهاربندهای ۷ و ۸ (معمولی)
  • الزامات سیستم مهاربندهای  (معمولی)
  • الزامات سیستم مهاربندهای چندردیفی در یک طبقه (معمولی)
  • کنترل مقاطع از منظر کمانش موضعی در مهاربند همگرا (معمولی)
  • محدودیت نسبت لاغری در مهاربند همگرا (معمولی)
  • اتصالات اعضای مهاربندی همگرا (معمولی)
  • وصله ستون‌ها در مهاربندهای همگرا (معمولی)
  • مهاربندهای همگرای ویژه
  • تحلیل مقاومت مورد نیاز تیرها ستون‌ها و اتصالات در مهاربند همگرا (ویژه)
  • توزیع نیروی جانبی در مهاربند همگرا (ویژه)
  • الزامات سیستم مهاربند ۷ و ۸ (ویژه)
  • طراحی مهاربند بصورت کششی تنها (ویژه)
  • الزامات سیستم مهاربند  (ویژه)
  • الزامات­سیستم­مهاربندهای­ چندردیفی­ در یک­ طبقه (ویژه)
  • کنترل مقاطع از منظر کمانش در مهاربند همگرا (ویژه)
  • الزامات اعضای مهاربندی همگرا (ویژه)
  • نواحی حفاظت شده در مهاربند همگرا (ویژه)
  • جوش‌های بحرانی لرزه‌ای در مهاربند همگرا (ویژه)
  • اتصال تیر به ستون در مهاربند همگرا (ویژه)
  • اتصال اعضای مهاربند در مهاربند همگرا (ویژه)
  • وصله ستون‌ها در مهاربند همگرا (ویژه)
  • مهاربندهای واگرا
  • الزامات عمومی مهاربندهای واگرا
  • تحلیل مقاومت مورد نیاز در مهاربندهای واگرا
  • دوران تیر پیوند
  • مهار جانبی تیر پیوند مقطع  شکل
  • مهار جانبی تیر فولادی
  • کنترل فشردگی مقطع در مهاربندهای واگرا
  • الزامات تیر پیوند
  • طراحی برشی تیر پیوند
  • طول تیر پیوند
  • سخت­کننده‌های تیر پیوند
  • نواحی حفاظت­شده تیر پیوند
  • جوش‌های بحرانی لرزه‌ای در مهاربندهای واگرا
  • اتصالات تیرهای خارج از ناحیه پیوند به ستون
  • اتصال اعضای مهاربندی واگرا
  • اتصال تیر پیوند به ستون
  • وصله ستون در مهاربند واگرا
  • مهاربندهای کمانش ­تاب
  • الزامات عمومی سیستم مهاربندهای کمانش ­تاب
  • تغییرشکل مورد انتظار مهاربند کمانش ­تاب
  • الزامات عمومی تیرها و ستون‌های مهاربند کمانش ­تاب
  • الزامات عمومی مهاربندها در مهاربند کمانش ­تاب
  • نواحی حفاظت­شده در سیستم­ مهاربندهای­ کمانش ­تاب
  • الزامات سیستم مهاربند 7 و 8 در مهاربند کمانش ­تاب
  • الزامات سیستم مهاربند K در مهاربند کمانش ­تاب
  • توزیع نیروی جانبی در مهاربند کمانش ­تاب
  • الزامات طراحی مهاربندهای کمانش ­تاب
  • تحلیل مقاومت موردنیاز تیرها و ستون­ها در مهاربند کمانش ­تاب
  • مقاومت اصلاح­شده مهاربند در مهاربند کمانش­تاب
  • الزامات طراحی عضو مهاربند کمانش­تاب ‌
  • جوش­های بحرانی لرزه‌ای در مهاربند کمانش­تاب
  • اتصال تیر به ستون در دهانه مهاربند کمانش­تاب
  • اتصال اعضای مهاربندی در مهاربند کمانش­تاب
  • وصله ستون‌ها در مهاربندهای کمانش­تاب

  فصل 04 : دیوارهای برشی فولادی ویژه

  • اجزای دیوار برشی فولادی
  • محل‌های جاری شدن اجزای دیوار
  • الزامات تحلیل
  • سختی اجزای مرزی
  • ضابطه تیر ضعیف ستون قوی
  • مهار جانبی تیر فولادی تنها
  • کنترل کمانش موضعی
  • طراحی برشی ورق‌های دیوار
  • اجزای مرزی افقی
  • ناحیه حفاظت­ شده
  • جوش بحرانی لرزه‌ای
  • اتصال تیر به ستون
  • برش چشمه اتصال
  • اتصال ورق دیوار به اجزای مرزی
  • وصله ستون‌ها
  • طراحی اولیه دیوار برشی فولادی ویژه
  • دیوارهای برشی فولادی ویژه سوراخ‌دار
  • آرایش سوراخ‌های دایره‌ای
  • طراحی برشی ورق‌های دیوار برشی سوراخ‌دار
  • سختی ورق دیوار برشی سوراخ‌دار
  • نیروی کششی موثر مورد انتظار دیوار برشی سوراخ‌دار ‌
  • الزامات طراحی اعضا

  فصل 05 : الزامات لرزه‌ای سازه‌های مختلط

  • ترکیب اجزای قاب خمشی مختلط ویژه
  • مهار جانبی تیرها در قاب خمشی مختلط ویژه
  • کنترل پایداری در محل اتصال
  • اتصالات مهار شده
  • اتصالات مهار نشده
  • کنترل کمانش موضعی در قاب خمشی مختلط ویژه
  • الزامات بال‌های تیر در قاب خمشی مختلط ویژه
  • ناحیه حفاظت­شده در قاب خمشی مختلط ویژه
  • جوش بحرانی لرزه‌ای در قاب خمشی مختلط ویژه
  • اتصالات تیر به ستون در قاب خمشی مختلط ویژه
  • ورق پیوستگی در قاب خمشی مختلط ویژه
  • وصله ستون‌ها در قاب خمشی مختلط ویژه
  • قاب‌های مهاربندی­ شده مختلط
  • ترکیب اجزای قاب مهاربند همگرای مختلط
  • خروج از مرکزیت مهاربند
  • الزامات اعضای قاب مهاربند همگرای مختلط
  • اتصالات اعضای قاب مهاربند همگرای مختلط
  • وصله ستون‌ها در قاب مهاربند همگرای مختلط
  • الزامات قاب‌های مهاربندی­ شده واگرای مختلط
  • ترکیب اجزای قاب مهاربندی واگرا
  • مبانی طراحی قاب مهاربندی واگرا
  • اتصالات قاب مهاربندی واگرا
  • وصله ستون‌ها در قاب مهاربندی واگرا
  • دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • مبانی طراحی
  • رفتار تیر همبند فولادی در دیوار برشی مختلط ویژه
  • محاسبه سختی موثر در دیوار برشی مختلط ویژه
  • الزامات تحلیل در دیوار برشی مختلط ویژه
  • الزامات سیستم در دیوارهای همبسته
  • نیروهای تیر همبند در دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • سخت­کننده‌های تیرهای همبند در دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • اجزای مرزی در دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • الزامات اعضای تیرهای همبند فولادی
  • تیرهای همبند مختلط
  • نواحی حفاظت­شده در دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • جوش‌های بحرانی لرزه‌ای در دیوارهای برشی مختلط ویژه
  • وصله بخش فولادی اجزای مرزی دیوارهای برشی مختلط ویژه

  فصل 06 : اتصالات گیردار از پیش تایید شده الزامات عمومی

  • فولاد سازه‌ای
  • مصالح ورق بال ستون
  • مقاطع مجاز
  • الزامات اعضای تیرها
  • الزامات اعضای ستون‌ها
  • ملاحظات اجرایی تیرها
  • مهار جانبی تیرها
  • برش‌گیرها
  • جداسازی دال بتنی از ستون
  • جوشکاری
  • اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش ­یافته RBS
  • معرفی RBS
  • الزامات تیرهای در RBS
  • الزامات ستون‌ها در RBS
  • سایر الزامات در RBS
  • اتصال گیردار فلنجی BSEEP و BUEEP
  • برشکاری بال تیر در BSEEP و BUEEP
  • معرفی اتصال BSEEP و BUEEP
  • الزامات تیرها در  BSEEP و BUEEP
  • الزامات ستون‌ها در BSEEP و BUEEP
  • سایر الزامات در BSEEP و BUEEP
  • اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسری  BFP
  • معرفی اتصال BFP
  • الزامات تیرها در BFP
  • الزامات ستون‌ها در BFP
  • سایر الزامات در BFP
  • اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری WFP
  • معرفی اتصال WFP
  • الزامات تیرها در WFP
  • الزامات ستون­ها در WFP
  • سایر الزامات در WFP
  • اتصال گیردار تقویت نشده جوشی WUF-W
  • معرفی اتصال WUF-W
  • الزامات تیرها در WUF-W
  • الزامات ستون‌ها در WUF-W
  • سایر الزامات در WUF-W
  • اتصال گیردار پیچی با جفت سپری DT
  • معرفی اتصال DT
  • الزامات تیرها در DT
  • الزامات ستون‌ها در DT
  • سایر الزامات در DT
  • اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش­یافته و دیافراگم عبوری از ستون TD-RBS
  • معرفی اتصال TD-RBS
  • الزامات تیرها در TD-RBS
  • الزامات ستون‌ها در TD-RBS
  • ورق‌های دیافراگم در TD-RBS
  • سایر الزامات در TD-RBS
  • اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون  TD-WUFW
  • معرفی اتصال TD-WUFW
  • الزامات تیرها در TD-WUFW
  • الزامات ستون‌ها در TD-WUFW
  • ورق‌های دیافراگم در TD-WUFW
  • سایر الزامات در TD-WUFW
  • اتصال گیردار تیر با بال پهن­ شده و دیافراگم عبوری از ستون TD-Windened
  • معرفی اتصال TD-Windened
  • الزامات تیرها در TD-Windened
  • الزامات ستون‌ها در TD-Windened
  • ورق‌های دیافراگم در TD-Windened
  • سایر الزامات در TD-Windened
 • سرفصل‌های فلوچارت طراحی سازه‌های بتنی

  فصل 01 : کلیات

  • جدول مساحت میلگرد
  • جدول طلایی
  • اصول تحلیل سازه ها
  • ترکیبات بارگذاری در حالت حدی نهایی
  • پوشش بتن (کاور)
  • مشخصات مصالح
  • تبدیل نمونه های بتنی
  • ضوابط پذیرش بتن ساخته شده
  • تاثیر نوع سیمان در مقاومت فشاری بتن

  فصل 02 : خمش

  • کرنش بتن در حالت حدی نهایی (εcu)
  • کرنش فولاد در لحظه جاری شدن (εy)
  • ضرائب توزیع تنش یکنواخت (α β)
  • درصد آرماتور (ρ)
  • ضریب نوع بتن (λ)
  • رفتار الاستیک بتن (خطی)
  • رفتار الاستوپلاستیک بتن (بهره برداری)
  • رفتار پلاستیک بتن ( حدی نهایی)
  • حالت بالانس تیرهای تک آرمه
  • شکست نرم تیرهای تک آرمه (مقطع مستطیلی)
  • شکست نرم تیرهای تک آرمه (مقطع T شکل)
  • رفتار پلاستیک تیرهای دوبل آرمه
  • شکست نرم تیرهای دوبل آرمه
  • ضوابط هندسی تیرها
  • ضوابط محاسباتی تیرها
  • محدودیت فولاد گذاری تیرها
  • ضوابط هندسی تیرهای T شکل
  • ضوابط تیرچه ها
  • ضوابط محاسباتی تیرهای T شکل

  فصل 03 : قطعات فشاری (ستون)

  • مرکز الاستیک و پلاستیک ستون
  • طبقه مهار شده و مهار نشده
  • ضریب طول موثر ستون (κ)
  • شعاع ژیراسیون و ضریب لاغری
  • رفتار ستون از نظر لاغری
  • روش تشدید لنگر
  • حداقل خروج از مرکزیت بار در قابهای مهار شده
  • تشدید لنگر درقطعات خمشی متصل به قطعات فشاری
  • طراحی ستون تحت بار محوری خالص
  • رفتار ستون تحت نیروی محوری و لنگر خمشی
  • طراحی ستون تحت خمش تک محوره
  • طراحی ستون تحت خمش دو محوره
  • طراحی ستون تحت کشش و خمش
  • محدودیت هندسی ستون ها
  • محدودیت آرماتورهای طولی ستون
  • کنترل درصد آرماتور ستون ها

  فصل 04 : برش و پیچش

  • طراحی برش ( تعیین  Vu )
  • طراحی برشی ( تعیین Vr )
  • خاموت گذاری تیرها
  • تعیین Vc
  • تعیین Vs
  • کنترل فاصله خاموت ها در تیرها
  • کنترل فاصله خاموت ها در ستون ها
  • کنترل فاصله خاموت های ستون در بالای دیوار برشی و در محل اتصال به فونداسیون
  • خاموت دورپیچ
  • لنگر پیچشی ترک خوردگی
  • لزوم طراحی برای پیچش
  • آرماتور طولی پیچشی
  • خاموت گذاری برای پیچش
  • کنترل ابعاد مقطع
  • ترکیب پیچش و خمش
  • تعیین پیچش نهایی عضو
  • برش اصطکاکی
  • تیر عمیق
  • چشمه اتصال ( شکل پذیری معمولی و متوسط )
  • چشمه اتصال (شکل پذیری زیاد )
  • تیر ضعیف ستون قوی
  • اعضایی از قاب که برای تحمل نیروی زلزله طراحی نمی شوند

  فصل 05 : دیوارها

  • دیوار باربر
  • آرماتور گذاری دیوار برشی ( Vu < 0.5Vc )
  • آرماتور گذاری دیوار با ضخامت بیشتر از 250mm
  • طراحی دیوار برشی ( Vc و Vs )
  • ضوابط لرزه ای دیوارها در شکل پذیری متوسط
  • ضوابط لرزه ای دیوارها در شکل پذیری زیاد
  • اجزای مرزی
  • طراحی اجزای مرزی
  • تیر های همبند

  فصل 06 : مهار و وصله آرماتورها

  • طول مهاری آرماتورهای کششی قلابدار
  • طول مهاری آرماتورهای کششی بدون قلاب
  • طول مهاری آرماتورهای فشاری
  • طول مهاری گرو میلگرد ها
  • ضوابط مهار آرماتورهای خمشی مثبت
  • ضوابط مهار آرماتورهای تحت لنگر منفی
  • مهار آرماتورهای عرضی
  • ضوابط قطع میلگرد
  • ضوابط کلی وصله میلگرد
  • ضوابط وصله میلگردهای کششی
  • ضوابط وصله در قطعات فشاری
  • ضوابط وصله میلگردهای فشاری
  • ضوابط وصله در قطعات فشاری (ستون)
  • ضوابط وصله در شکل پذیری زیاد

  فصل 07 : دال ها

  • انواع عملکرد دال
  • اجزاء دال
  • بازشو در دال
  • آرماتورهای دال
  • طراحی دال های یک طرفه
  • مهار آرماتورهای دال
  • آرماتور گذاری ویژه در دال های با تیر لبه
  • محیط بحرانی دال در برش دو طرفه
  • مقاومت برشی دال بدون میلگرد برشی
  • مقاومت برشی دال با میلگرد برشی
  • مقاومت برشی دال با کلاهک برشی
  • کنترل درصد آرماتور در دال دو طرفه
  • انتقال لنگر خمشی در اتصالات دال تخت به ستون
  • تغییر شکل دال یکطرفه و تیرها
  • حداقل ضخامت یا ارتفاع دال های یکطرفه و تیرها
  • تغییر شکل دال های دوطرفه
  • حداقل ضخامت یا ارتفاع دال های دوطرفه
  • عرض ترک
  • آرماتور طولی گونه
  • آرماتورهای کششی در بال تیرهای T شکل

  فصل 08 : شالوده

  • مقطع بحرانی خمش
  • مقطع بحرانی برش
  • بارهای وارد بر شالوده
  • طراحی شالوده
  • آرماتور حرارت و جمع شدگی
  • حداقل آرماتور شالوده منفرد و گسترده
  • حداقل آرماتور شالوده باسکولی
  • حداقل آرماتور شالوده حجیم
  • حداقل آرماتور شالوده نواری
  • حداقل آرماتور شالوده با ضخامت متغیر
  • آرماتور جلدی
  • آرماتور گذاری شمع ها
 • سرفصل‌های فلوچارت بارگذاری

  فصل 01 : ترکیب بارها

  • بارهای وارد بر سازه
  • ترکیب بارهای روش ضرایب بار و مقاومت
  • ترکیب بارهای روش تنش مجاز یا مقاومت مجاز
  • ترکیب بارهای حوادث غیر عادی
  • ترکیب بارهای مقاومت سازه و اجزاء آن
  • ترکیب بارهای تغییر شکل قائم
  • ترکیب بارهای تغییر مکان جانبی نسبی
  • ترکیب بار تغییر مکان ناشی از بارهای خود کرنشی

  فصل 02 : بار مرده – بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

  • سطح بارگیر اعضا
  • بار مرده
  • جدول جرم مخصوص مواد
  • جدول جرم واحد حجم مصالح و اجزاء ساختمان
  • بار خاک و فشار هیدرو استاتیکی

  فصل 03 : بار زنده

  • بار زنده تیغه ها
  • بار معادل تیغه بندی
  • نا مناسب ترین وضع بارگذاری
  • کاهش بار زنده طبقات
  • کاهش بار زنده بام
  • بار زنده متمرکز کف ها
  • بار وارد بر سیستم نرده و جان پناه
  • بار وارد بر میله دستگیره
  • سیستم جان پناه پارکینگ
  • نردبان ثابت
  • بار زنده نامشخص
  • آویزهای کششی نگهدارنده کف ها
  • سازه نگهدارنده ماشین آلات
  • سازه نگهدارنده آسانسور
  • بار جراثقال
  • جدول حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز کف ها

  فصل 04 : بار سیل

  • بار برف زمین
  • بار برف حداقل
  • ضریب اهمیت بار برف
  • بار برف متوازن
  • بار برف نا متوازن (سقف شیبدار)
  • بار برف نا متوازن (سقف قوسی)
  • بار برف نا متوازن (سقف دندانه ای)
  • بارگذاری جزئی برف
  • بار انباشتگی برف
  • بار برف لغزنده
  • سربار باران بر برف

  فصل 05 : بار برف

  • بار برف بام
  • بار برف مبنا
  • ضریب شرایط دمایی
  • ضریب برف گیری
  • ضریب اهمیت برف
  • ضریب شیب
  • بار متوازن و نامتوازن بام های شیب دار
  • بار متوازن و نامتوازن بام های قوسی
  • بار متوازن و نامتوازن بام های دندانه دار و کنگره ای و
  • تاوه چین دار
  • گنبدها
  • نامناسب ترین وضع بارگذاری
  • بار انباشتگی بام های پله ای (سقف با دو کد ارتفاعی)
  • بار انباشتگی با م های پایین تر در ساختمان مجاور
  • بار انباشتگی با اثر خرپشته و دست انداز روی بام
  • بار برف لغزنده
  • سربار باران بر برف
  • نا پایداری برکه ای و انباشتگی آب
  • احداث بام ساختمان جدید در کنار ساختمان موجود

  فصل 06 : بار باران و بار یخ

  فصل 07 : بار باد

  • نحوه اعمال بار باد
  • روش های محاسبه بار باد
  • دسته بندی ساختمان ها
  • تعیین روش محاسبه بار باد
  • فشار باد بر سازه های ساختمانی
  • پارامترهای در محاسبه بار باد
  • جدول سرعت و فشار مبنای باد
  • ضریب اثر تغییر سرعت
  • ارتفاع مبنای باد Z
  • ضریب پستی و بلندی زمین
  • ضریب هم راستایی باد
  • ضریب ترکیبی در ساختمان های بلند مرتبه
  • در محاسبه سازه های ساختمانی
  • ضریب ترکیبی در ساختمان های کوتاه مرتبه
  • در محاسبه سازه های ساختمانی
  • بارگذاری بخشی در سازه های ساختمانی
  • کنترل های بار باد در سازه های ساختمانی
  • فشار باد بر اجزاء و پوشش نما
  • ضریب ترکیبی در ساختمان های بلند مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما
  • ضریب ترکیبی در ساختمان های کوتاه مرتبه در محاسبه اجزاء و پوشش نما
  • ضریب ترکیبی در ساختمان های با بام پله ای در محاسبه اجزاء و پوشش نما
 • سرفصل‌های فلوچارت ساختمان‌های مصالح بنایی

  فصل 01 : کلیات

  • هدف و دامنه کار
  • تعاریف

  فصل 02 : مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

  • کلیات
  • سنگدانه ها
  • چسباننده ها
  • آب
  • واحد مصالح بنایی
  • ضوابط هندسی واحد مصالح بنایی
  • نکات واحد مصالح بنایی
  • آجر
  • بلوک سفالی
  • بلوک سیمانی
  • سنگ
  • فولاد
  • ملات
  • مقاومت فشاری ملات
  • دوغاب
  • افزودنی های دوغاب و ملات
  • شفته آهکی
  • بتن
  • چوب
  • ویژگی های مکانیکی مصالح
  • ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی
  • آزمایش نمونه منشوری
  • روش تخمین
  • مدول گسیختگی واحد بنایی
  • کارآیی مصالح سیمانی

  فصل 03 : ضوابط عمومی

  • ساختگاه
  • پیوستگی سازه ای
  • درز لرزه ای (انقطاع)
  • ابعاد هندسی موثر
  • ضخامت موثر (عرض موثر)
  • ارتفاع موثر
  • مساحت موثر
  • حداقل ضخامت دیوار سازه ای
  • کنترل نسبت لاغری (دیوارها ستون ها)
  • تکیه گاه دیوار
  • بازشو
  • نعل درگاه
  • خرپشته
  • میلگرد بستر
  • بست بنایی
  • پیچ های مهاری مدفون
  • حفاظت از میلگردهای بستر
  • دیوارهای غیرسازه ای جداگر
  • کف سازی
  • سقف کاذب
  • پلکان
  • آسانسور و بالابر
  • نما
  • جان پناه
  • دودکش و هواکش
  • بادگیر
  • لوله ها و مجاری توکار
  • عایق رطوبتی توکار
  • تاسیسات
  • دیوار محوطه

  فصل 04 : ساختمان های بنایی مسلح

  • بخش اول از فصل چهارم
  • تعریف ساختمان بنایی مسلح
  • محدوده کاربرد ساختمان بنایی مسلح
  • مقاومت در برابر بارهای جانبی
  • انتقال بار در اتصال اعضای قائم و افقی
  • توزیع بارهای جانبی
  • ضریب رفتار
  • ترکیب بارها
  • تغییر مکان نسبی طبقه
  • تغییر مکان نسبی مجاز طبقه
  • سختی جانبی طبقه
  • مدل‌های سازهای ساده شده
  • تعاریف اجزا
  • روش تحلیل
  • الزامات میلگردهای طولی
  • مهار میلگردهای خمشی
  • مقاطع بحرانی مهار میلگرد
  • محل قطع عملی آرماتورها
  • مهار میلگرد های موجود در ناحیه کششی
  • مهار میلگردهای فشاری
  • مهار میلگردهای لنگر مثبت
  • مهار میلگردهای لنگر منفی
  • طول مهاری مستقیم
  • مهار میلگرد های برشی
  • تنگ های ستون مسلح
  • مهار آرماتور طولی بوسیله تنگ ها
  • پوشش میلگرد و سیم (کاور)
  • الزامات قلاب
  • طول مهاری قلابدار آرماتورها
  • طول بعد از خم در قلاب ها
  • حداقل قطر خم میلگرد
  • وصله میلگرد
  • دسته کردن میلگردها
  • بخش دوم از فصل چهارم
  • طراحی تیرها
  • الزامات عمومی تیرها
  • الزامات ابعادی تیرها
  • طراحی خمشی تیرها
  • فرضیات طراحی تیرها
  • محاسبه مقاومت خمشی اسمی تیرها
  • محاسبه آرماتور کششی لازم تیرها
  • حداکثر میلگرد کششی تیرها
  • کنترل خیز تیرها
  • الزامات میلگردهای طولی
  • طراحی برشی تیرها
  • الزامات میلگردهای عرضی
  • طراحی تیر عمیق
  • الزامات ابعادی تیر عمیق
  • بازوی لنگر در طراحی تیر عمیق
  • میلگردهای خمشی تیر عمیق
  • میلگردهای برشی تیر عمیق
  • طراحی ستون ها
  • الزامات ابعادی ستون ها
  • نیروهای وارد بر ستون
  • مقاومت اسمی محوری ستون
  • میلگردهای طولی ستون
  • میلگردهای عرضی ستون (تنگ)
  • بخش سوم از فصل چهارم
  • طراحی جرز
  • الزامات عمومی جرزها
  • الزامات ابعادی جرزها
  • میلگرد طولی جرز
  • میلگرد عرضی جرز
  • طراحی دیوار
  • الزامات ابعادی دیوارها
  • میلگردگذاری دیوار باربر لرزه ای
  • میلگردگذاری دیوار جدا از سیستم سازه ای
  • طراحی دیوار برای بارهای خارج از صفحه
  • مقطع بحرانی محاسبه لنگر و نیروی محوری
  • طراحی خمشی دیوار برای بارهای خارج از صفحه
  • طراحی محوری دیوار برای بارهای خارج از صفحه
  • طراحی برشی دیوار برای بارهای خارج از صفحه
  • کنترل خیز وسط دیوار در بارهای خارج از صفحه
  • طراحی دیوار برای بارهای درون صفحه
  • طراحی خمشی محوری دیوار برای بارهای درون صفحه
  • میلگرد گذاری خمشی دیوار برای بارهای خارج از صفحه
  • طراحی برشی دیوار برای بارهای درون صفحه
  • میلگردگذاری برشی دیوار برای بارهای درون صفحه
  • المان مرزی دیوار
  • دیوارهای متقاطع
  • الزامات طراحی پیچ مهار
  • مقاومت کششی طراحی پیچ مهار سردار
  • مقاومت کششی طراحی پیچ مهار خمیده
  • مقاومت برشی پیچ مهار
  • ترکیب کشش محوری و برشی در پیچ مهار
  • طراحی و اجرای پی
  • انواع دال های مجاز در ساختمان بنایی مسلح
  • الزامات اجرای اعضای بنایی
  • الزامات اجرای اعضای غیرسازه‌ای

  فصل 05 : ساختمان های بنایی با کلاف

  • الزامات معماری
  • طول ساختمان
  • پیش آمدگی در پلان
  • تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان
  • پیش آمدگی سقف
  • اختلاف سطح در طبقه
  • الزامات سازه‌ای
  • انواع پی
  • شالوده
  • کرسی چینی
  • پی بتن آرمه
  • شالوده کرسی چینی و کلاف بتنی
  • الزامات دیوار سازه ای
  • الزامات دیوار زیرزمین
  • الزامات دیوار غیرسازه ای (جداگر)
  • الزامات اجرای دیوار
  • الزامات کلاف بندی
  • مشخصات کلاف افقی
  • مشخصات میلگردهای کلاف افقی
  • مشخصات اتصال کلاف افقی
  • مشخصات کلاف قائم
  • مشخصات میلگردها در کلاف قائم تکی
  • مشخصات میلگردها در کلاف قائم گوشه (دوبل)
  • مشخصات اتصال در کلاف قائم
  • نعل درگاه
  • خرپشته
  • ضوابط بازشوها
  • ضوابط کلاف بازشو
  • کلاف بتن آرمه
  • کلاف فولادی
  • جان پناه
  • الزامات عمومی سقف ها
  • سقف طاق ضربی
  • سقف تیرچه بلوک
  • سقف بتن آرمه
  • سقف چوبی تخت
  • سقف شیبدار
  • سقف قوسی
  • پلکان
  • دیوار محوطه
 • سرفصل‌های فلوچارت استاندارد 2800

  فصل 01 : کلیات (قسمت اول)

  • زلزله های مبنا
  • گروه بندی ساختمانها بر حسب درجه اهمیت (I)
  • نامنظمی سازه در پلان
  • نامنظمی سازه در ارتفاع
  • گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستم سازه ای
  • محدودیت در احداث ساختمانهای نامنظم
  • محدودیت در استفاده از روش استاتیکی معادل
  • قاعده 30-100
  • تراز پایه

  فصل 02 : کلیات (قسمت دوم)

  • زمان تناوب سازه (T)
  • ضرایب ترک خوردگی مقطع
  • نسبت شتاب مبنای طراحی (A)
  • وزن موثر لرزه ای (W)
  • تعیین نوع خاک
  • مطالعات ژئوتکنیکی و ویژه ساختگاه
  • ضریب بازتاب سازه (B)

  فصل 03 : تحلیل سازه

  • برش پایه سازه
  • ضریب رفتار سازه ( Ru )
  • ترکیب سیستم ها در پلان
  • ترکیب سیستم ها در ارتفاع
  • نیروی زلزله در تراز طبقه
  • پیچش در سازه
  • مولفه قائم زلزله
  • تحلیل دینامیکی طیفی

  فصل 04 : کنترل های سازه ای

  • ضریب نا معینی ρ
  • اثر P – Δ در سازه
  • Drift
  • درز انقطاع
  • لنگر واژگونی
  • دیافراگم
  • نیروی موثر بر دیافراگم
  • زلزله بهره برداری
  • روش ساده شده تحلیل و طراحی

  فصل 05 : اجزای غیر سازه ای

  فصل 06 : سازه های غیر ساختمانی

  • سازه های مشابه ساختمان
  • سازه های غیر مشابه ساختمان
 • سرفصل‌های فلوچارت پی و پی سازی

  فصل 01 : کلیات
  • تعاریف
  • روش‌های طراحی
  فصل 02 : ملاحظات طراحی و شناسایی ژئوتکنیکی زمین
  • اهداف شناسایی
  • انواع بررسی ژئوتکنیکی
  • بررسی‌های مقدماتی
  • بررسی‌های طراحی
  • تعداد و فاصله گمانه‌ها
  • عمق گمانه‌ها
  • حفاری و نمونه برداری خاک
  • آزمون‌های آزمایشگاهی
  • آزمون‌های برجا
  • گزارش بررسی‌های طراحی
  • ملاحظات بارگذاری
  • الزامات بررسی‌های کنترلی
  • ملاحظات دوام
  فصل 03 : گودبرداری و پایش
  • تعاریف
  • الزامات گودهای با عمق بیشتر از 20 متر
  • عوامل ناپایداری گود
  • روش‌های پایدار سازی گود
  • کنترل‌های متداول گودبرداری
  • ارزیابی خطر گود با دیوار قائم
  • برخی حالات خاص ارزیابی خطر گود
  • ضوابط طراحی – اجرا و نظارت بر انواع گود
  • تحلیل پایداری و تغییرشکل گود
  • تحلیل تغییرشکل گود و سازه‌های مجاور
  • زهکشی
  • اهداف پایش
  • برنامه پایش
  • مسولیت طراحی – نظارت و اجرای گود
  فصل 04 : پی‌های سطحی
  • حالات حدی طراحی پی‌های سطحی در شرایط حدی نهایی
  • گسیختگی خاک ناشی از کمبود ظرفیت باربری
  • ظرفیت باربری پی‌های سطحی
  • توزیع تنش موجود در زیر پی
  • گسختگی خاک ناشی از لغزش پی
  • کنترل نشست یکنواخت و غیر یکنواخت
  • پی‌های انعطاف پذیر
  • ملاحظات اجرای پی‌های سطحی
  • جدول‌های فصل چهارم
  فصل 05 : سازه‌های نگهبان
  • انواع سازه‌های نگهبان
  • ملاحظات طراحی و ساخت
  • تعیین فشار خاک تحت نیروی جانبی
  • فشار خاک در حالت سکون
  • فشار خاک در حالت محرک
  • فشار خاک در حالت مقاوم
  • فشار خاک در هنگام زلزله
  • نکات تعیین فشار خاک در پشت دیوار
  • فشار آب
  • روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
  • روش تنش مجاز
  • روش ضرایب بار و مقاومت
  • حالت حدی دیوارهای صلب وزنی
  • کنترل لغزش دیوار حائل وزنی
  • کنترل واژگونی دیوار حائل وزنی
  • کنترل پایداری انواع سازه‌های نگهبان
  • حالت حدی دیوارهای انعطاف پذیر
  • کنترل لغزش سپرگونه‌ها
  • کنترل واژگونی سپرگونه‌ها
  • دیوارهای خاک مسلح
  • ضوابط دیوارهای خاک مسلح
  • کلیات مهاربندی
  • طراحی مهارها
  • آزمایش مهارها
  • خاکریز پشت دیوار
  • زهکشی و آب بندی دیوارها
  فصل 06 : پی‌های عمیق
  • مبانی طراحی پی‌های عمیق
  • بارهای طراحی شمع
  • بار مجاز طراحی شمع (روش مقاومت مجاز)
  • بار طراحی شمع (روش ضرایب بار و مقاومت)
  • کنترل ظرفیت باربری فشاری
  • کنترل ظرفیت باربری کششی
  • کنترل ظرفیت باربری جانبی
  • روش‌های تعیین ظرفیت باربری شمع
  • ظرفیت باربری فشاری شمع
  • ظرفیت باربری کششی تک شمع
  • ظرفیت باربری کششی گروه شمع
  • ظرفیت باربری شمع‌ها براساس آزمایش بارگذاری
  • آزمایش‌های بارگذاری شمع
  • آزمایش بارگذاری استاتیکی
  • آزمایش بارگذاری دینامیکی
  • شمع‌های آزمایشی
  • شمع‌های اصلی
  • گزارش‌های آزمایش بارگذاری
  • کنترل‌های شمع
  • نشست شمع‌ها
  • تغییر مکان جانبی شمع
  • ضوابط گروه شمع‌ها
  • نشست گروه شمع‌ها
  • طراحی گروه شمع‌ها
  • طراحی سازه‌ای شمع‌ها
  • ملاحظات ساخت و اجرای شمع
  • ملاحظات شمع‌ها در خاک‌های مستعد روانگرایی
  فصل 07 : ژئوتکنیک لرزه‌ای
  • مطالعات ویژه زلزله طرح
  • تحلیل اثر ساختگاه
  • روانگرایی
  • ارزیابی پتانسیل روانگرایی
  • تعیین نشست ناشی از روانگرایی
  • گسترش جانبی
  • نا پایداری شیب‌ها و زمین لغزش
  • مخاطره گسلش سطحی

پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران ویژه نظام مهندسی

دانلود PDF نمونه فلوچارت‌ها

فلوچارت طراحی سازه‌های فولادی جلد 1 ( رنگی | سیاه و سفید )
فلوچارت طراحی سازه‌های فولادی جلد 2 ( رنگی | سیاه و سفید )
فلوچارت طراحی سازه‌های بتنی ( رنگی | سیاه و سفید )
فلوچارت بارگذاری ( رنگی | سیاه و سفید )
فلوچارت استاندارد 2800 ( رنگی | سیاه و سفید )
فلوچارت ساختمان‌های مصالح بنایی ( رنگی )
فلوچارت پی و پی سازی ( رنگی )

ویدئوهای معرفی فلوچارت‌ها


مثال : موضوع بار برف


فلوچارت بتن مبحث 9 (ویرایش 1399)

فلوچارت شامل 16 فصل بوده که در 234 صفحه جمع آوری گردیده است. یکی از تغییرات مهم این فلوچارت نسبت به فلوچارت ویرایش 1392 در چیدمان فصل ها می باشد به این صورت که در ویرایش 1392 چیدمان فصل ها بر اساس نیروهای وارد بر عضو انجام شده بود اما در ویرایش جدید، فصل ها بر اساس المان (تیر، ستون، …..) دسته بندی شده اند.

معرفی ویژگی های فلوچارت جدید بتن

پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران ویژه نظام مهندسی

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی :

آخرین به روز رسانی در 31 خرداد 1403  |  203 بازدید

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج فلوچارت آزمون محاسبات عمران ویژه نظام مهندسی”

از اینکه محتوای این صفحه به اندازه کافی برای شما مفید نبوده است و امتیاز کمی را به آن میدهید متاسفیم. در صورت تمایل قبل از ارسال دیدگاه با ما تماس بگیرید تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه کنیم.

ارسال دیدگاه تماس با ما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت سفارش این محصول
بستن گفتگو
Online Support