دانلود فهرست بها 94 – تمامی رشته ها

فهرست بها 94

فهرست بها 94

با توجه به ارائه فهرست بها واحد پایه سال ۱۳۹۴ در رشته های ابنیه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، راه، راه آهن و باند فرودگاه، راهداری، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، چاه، آبیاری و زهکشی، سد سازی، آبیاری تحت فشار، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، انتقال و توزیع آب روستایی، ساخت و ترمیم قنات، آبخیزداری و منابع طبیعی از سوی نظام فنی و اجرایی کشور، در این نوشته کلیه فهارس بها ۹۴ بصورت مستقیم و آسان قابل دانلود هستند !

 نام رشته
 حجم
 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 13942.2 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی 13941.8 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی 13942.3 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 1394 2.0 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری 1394 1.2 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب 1394 3.9 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 1394 1.9 MB
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 1394 1.1 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی 1394 1.8 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی 1394 1.5 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار 1394 1.2 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1394 1.9 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1394 3.2 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 1394 1.1 MB
 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 1394 2.1 MB

فایل اصلاحی فهرست بهای واحد رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه 1394 به آخر آن پیوست شده است.

این صفحه 12957 بار بازدید شده
نظرات کاربران (0)